Monday, April 28, 2014

Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Program pemantapan Sarana Ibu bapa dan Sarana Sekolah di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025.

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah manakala Sarana Sekolah pula merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta


Malaysia berhasrat untuk mempunyai sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan kejayaan murid. Hasrat ini lebih mudah dicapai apabila semua pihak termasuk sekolah, ibu bapa serta ahli komuniti bersatu dan menyokong satu matlamat – membantu murid berjaya.

Untuk maklumat lanjut, sila klik pada link yang telah disediakan :

No comments:

Post a Comment